Gennadiy Chernomashintsev

Fashion photographer from Ukraine.